Venujte nám 2% z dane

Ďakujeme Vám za každý príspevok!

Postup ako nám môžete poukázať 2% z dane nájdete nižšie.
Údaje, ktoré budete potrebovať do Vášho daňového priznania alebo vyhlásenia:
IČO: 50358171
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Freeskate klub
Sídlo: Radová 16, 94901 Nitra

Nižšie nájdete postupy ako venovať 2% z Vašich daní, ak ste:

 • zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň,
 • fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama,
 • právnická osoba.
V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.


Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov

 1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. V časti VII. vyznačte, že žiadate o vystavenie potvrdenia na účely darovania 2% z daní. Na základe tejto žiadosti Vám bude vyhotovené Potvrdenie o zaplatení dane.    
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Freeskate klubu poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 3. Vyplňte VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
 4. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám poukázali 2% z Vašej dane, zaškrtnite prosím v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (zasiela sa meno a adresa, NIE poukázaná suma). Ďakujeme.
 5. Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením doručte na príslušný daňový úrad v termíne do 30.4.2020.


Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby podávajúce daňové priznanie

 1. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Freeskate klubu poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. 
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na tejto stránke vyššie.
 3. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám poukázali 2% z Vašej dane, zaškrtnite prosím v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (zasiela sa meno a adresa, NIE poukázaná suma). Ďakujeme.

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) z dane pre právnické osoby

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov (v prípade právnických osôb ich môže byť aj viac), poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 2. Ak právnická osoba (firma) v minulom roku NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Freeskate klubu), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane. Ak právnická osoba (firma) v minulom roku DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Freeskate klubu), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech prijímateľa/prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na tejto stránke vyššie.

 4. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám poukázali 2% z Vašej dane, zaškrtnite prosím v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (zasiela sa meno a adresa, NIE poukázaná suma). Ďakujeme.